Klachtenregeling

HLS Pensioenconsultancy (hierna: HLS) doet haar best u zo goed mogelijk te adviseren. Bent u niet tevreden? Neem dan direct contact op met:

Wim Schreuder,
Telefoonnummer 0342-763401
E-mailadres wim@hls-pensioen.nl.

Hij zal binnen twee werkdagen de ontvangst van uw klacht bevestigen, u uitleggen wat de verdere procedure is en zijn uiterste best doen uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Gelukkig worden de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid opgelost. Maar als uw klacht onverhoopt blijft bestaan dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, in het kort Kifid. Dit instituut is een erkende en onafhankelijke instelling. Hier kunt u uw klacht laten toetsen. De termijn, waarbinnen u uw klacht bij dit klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat Wim Schreuder zijn beslissing schriftelijk aan u kenbaar heeft gemaakt. De contact- en adresgegevens van Kifid zijn:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257, 2509  AG  Den Haag

Telefoonnummer: 0900 – 3333 8 999,

Website: www.kifid.nl

Uiteraard staat het u ook vrij uw klacht aan de Burgerlijke rechter voor te leggen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Vindt u dat er niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens wordt omgaan? Of wilt u weten hoe binnen HLS uw persoonsgegevens worden verwerkt? Neem dan ook contact op met Wim Schreuder onder bovengenoemde contactgegevens.

Blijft u daarna van mening dat HLS niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens is omgegaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meer weten over onze dienstverlening?

Bel ons op 0342-763401 of maak gebruik van ons contactformulier

De leestafel

Interessante onderwerpen om eens doorheen te gaan.