Klachtenprocedure

Niets is leuker en geeft ons meer voldoening dan een goede samenwerking met u als klant. Informeren, adviseren en besluiten nemen, lopen dan soepel in elkaar over en dat leidt tot tevredenheid aan beide kanten. Tegelijkertijd weten wij ook dat dit niet altijd lukt. Er kan om verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid ontstaan die een goede samenwerking in de weg staat.

Bent u om één of andere reden ontevreden, laat het ons weten! We kunnen dan proberen het zo goed mogelijk op te lossen.

Uw opmerking of klacht

U kunt uw opmerkingen of klachten mondeling of schriftelijk richten aan:

HLS Pensioen Consultancy (KvK 51385058)
T.a.v. Wim Schreuder

Telefoon: 0342-763401
E-Mail: wim@hls-pensioen.nl

Postbus 1196
3840 BD HARDERWIJK

U ontvangt in ieder geval binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging, waarin ook wordt uitgelegd wat de verdere procedure is.

Onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen. Maar er kunnen situaties zijn waar we er niet uitkomen. Blijft uw klacht bestaan dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, in het kort Kifid. Dit instituut is een erkende en onafhankelijke instelling. Hier kunt u uw klacht laten toetsen. De termijn waarbinnen u uw klacht bij dit klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat wij onze beslissing schriftelijk aan u kenbaar hebben gemaakt. Uiteraard staat het u ook vrij uw klacht aan de Burgerlijke rechter voor te leggen.

Informatie over Klachteninstituuut Financiële Dienstverlening (Kifid) : www.kifid.nl

Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij Kifid bekend is : 300.014365

Ons AFM-vergunningnummer : 12039796

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Tel. 070 – 3338999 | E-mail : consumenten@kifid.nl

Meer weten over onze dienstverlening?

Bel ons op 0342-763401 of maak gebruik van ons contactformulier

De leestafel

Interessante onderwerpen om eens doorheen te gaan.