Het duurt nog even, maar in 2028 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 67 jaar en 3 maanden. De AOW-leeftijd wijkt af van de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar die sinds 2018 in de meeste pensioenregelingen geldt. Tot die tijd dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd gelijk zijn, blijft het puzzelen (vervroegen of uitstellen) met pensioen dat op een ander moment dan de AOW-leeftijd ingaat. Zo zijn er in het verleden ook pensioenen opgebouwd die op 65- of 67-jarige leeftijd ingaan.

Om het beeld van de AOW-leeftijden compleet te maken:

  • In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden,
  • in 2023 66 en 10 maanden en
  • van 2024 tot en met 2027 67 jaar.

De AOW-leeftijd wordt telkens vijf jaar van tevoren bepaald, zie ook het bericht op Rijksoverheid.nl.

Wim Schreuder