AOW-franchises en maximum pensioenloon 2022

AOW-franchises en maximum pensioenloon 2022 De Belastingdienst heeft de franchises en het maximum pensioengevend loon van 2022 gepubliceerd. De bedragen zijn nodig voor de berekening van: de jaarlijkse pensioenopbouw (eindloon, middelloon); de hoogte van de...

Nieuwe pensioenwet uitgesteld naar 2023

De nieuwe pensioenwet (de uitwerking van het pensioenakkoord) treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per 1 januari 2026 of waar...

Van pensioenakkoord naar uitwerking

Vorig jaar sloten de sociale partners het pensioenakkoord. Via deze link komt u bij het artikel dat ik hierover in 2019 schreef. Afgelopen jaar is gewerkt aan de technische uitwerking van het pensioenakkoord. Dat heeft uiteindelijk tot een zogenaamd uitwerkingsakkoord...

Pensioen payrollers wijzigt

Bij een payrollconstructie besteedt een bedrijf het werkgeverschap uit aan een payrollbedrijf. De werknemers komen in dienst van het payrollbedrijf en hebben dus de arbeidsvoorwaarden van het payrollbedrijf. De werknemers worden vervolgens uitsluitend bij het bedrijf...

Corona en pensioenpremie

Onlangs schreef ik op HLS-nieuws een artikel over het effect van corona op pensioenbeleggingen en pensioendekkingen. Nu inmiddels duidelijk is dat het coronavirus een enorme impact heeft op de economie, is het tijd om ook stil te staan bij de pensioenpremies die...