Nieuwe pensioenwet uitgesteld naar 2023

De nieuwe pensioenwet (de uitwerking van het pensioenakkoord) treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per 1 januari 2026 of waar...

AOW-franchises en maximum pensioenloon 2021

De Rijksoverheid heeft de 2021-bedragen voor AOW en ANW gepubliceerd. Aan de hand hiervan heeft de Belastingdienst de franchises gepubliceerd. De bedragen zijn nodig voor de berekening van: de jaarlijkse pensioenopbouw (eindloon, middelloon); de hoogte van de...

Van pensioenakkoord naar uitwerking

Vorig jaar sloten de sociale partners het pensioenakkoord. Via deze link komt u bij het artikel dat ik hierover in 2019 schreef. Afgelopen jaar is gewerkt aan de technische uitwerking van het pensioenakkoord. Dat heeft uiteindelijk tot een zogenaamd uitwerkingsakkoord...

Pensioen payrollers wijzigt

Bij een payrollconstructie besteedt een bedrijf het werkgeverschap uit aan een payrollbedrijf. De werknemers komen in dienst van het payrollbedrijf en hebben dus de arbeidsvoorwaarden van het payrollbedrijf. De werknemers worden vervolgens uitsluitend bij het bedrijf...

Corona en pensioenpremie

Onlangs schreef ik op HLS-nieuws een artikel over het effect van corona op pensioenbeleggingen en pensioendekkingen. Nu inmiddels duidelijk is dat het coronavirus een enorme impact heeft op de economie, is het tijd om ook stil te staan bij de pensioenpremies die...

Negatieve marktrente en oudedagsvoorziening

In een haast wanhopige poging om Europa aan het besteden te krijgen, heeft de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren onder meer de rente keer op keer verlaagd. Met een ‘waarom-college’ zal ik u niet vermoeien. Wél zijn de gevolgen groot. Onder meer voor de...