Het wetsvoorstel waarin pensioen in eigen beheer wordt ‘afgeschaft’ bevat ook nog enkele wijzigingen die uitvoering van de pensioenregelingen op enkele punten vanaf 01-01-2017 vereenvoudigen. De volgende zaken zijn vereenvoudigd:

Pensioen in combinatie met doorwerken na de pensioendatum

Als iemand na zijn pensioendatum doorwerkt, mag het pensioen ten hoogste worden uitgesteld voor dat deel dat er wordt doorgewerkt. Werkt iemand voor bijvoorbeeld 20% door, dan mag dus maximaal 20% van het pensioen worden uitgesteld.

Deze eis komt te vervallen. Iemand mag voortaan dus ook pensioen uitstellen zonder dat er wordt doorgewerkt.

Ingangsdatum pensioen op de eerste van de maand

Alweer enige tijd terug werd ingevoerd dat de pensioeningangsdatum ligt op de dag dat iemand 67 jaar wordt en dat het nabestaandenpensioen ingaat op de dag waarop de deelnemer komt te overlijden. Gebruikelijk was tot dan toe dat pensioenen ingingen op de eerste van de maand. Als de eerste van de maand zou worden gehandhaafd dan zou het pensioenopbouwpercentage (fractioneel) moeten worden verlaagd, aldus eisen van de Belastingdienst.

De omvorming zou tijdrovend en kostbaar zijn. Bijgevolg kwam het niet of nauwelijks van goede uitvoering van deze regels en was er een tijdelijke fiscale goedkeuring ingesteld om toch de eerste van de maand aan te houden zonder aanpassing van het pensioenopbouwpercentage.

Het kabinet heeft nu besloten dat deze tijdelijke goedkeuring wordt omgezet in een wettelijke regeling. Alles blijft dus bij het oude en de pensioenuitvoerders hebben op dit punt een succesvolle kostenbesparende lobby gevoerd.

Pensioen hoger dan 100% van het loon

Pensioen mag niet uitgaan boven 100% van het loon. Pensioenuitvoerders moeten daar formeel gesproken op toetsen en daarbij rekening houden met een aantal uitzonderingen.

Pensioen ter grootte van 100% van het loon is een theoretische mogelijkheid die in de praktijk echter nooit voor komt. Het kabinet heeft daarom besloten deze toets te laten vervallen.

 

Wim Schreuder