De website Mijnpensioenoverzicht.nl laat vanaf nu ook zien hoeveel pensioen voor de ex-partner is bestemd. Het betreft het deel van het pensioen waarover bij echtscheiding afspraken zijn gemaakt en welke zijn ondergebracht bij een pensioenverzekeraar of pensioenfonds. Niet te zien is wat men zelf bijvoorbeeld via een koopsompolis nog geregeld heeft. De website geeft ook informatie over de hoogte van nabestaandenpensioen na overlijden.

Mijnpensioenoverzicht.nl is een initiatief van de circa 400 Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank

Bron: Stichting Pensioenregister