In het Pensioenakkoord van juni 2019 kwamen sociale partijen onder meer overeen dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen.

De regering omarmde al snel dit voorstel en in juli 2019 werd door de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Temporisering verhoging AOW-leeftijd’ aangenomen.

Omdat ik geregeld de vraag krijg wanneer de AOW ingaat, treft u hieronder een handige tabel aan:

Jaar AOW-leeftijd was tot juli 2019 AOW-leeftijd vanaf juli 2019
2019 66 jaar en 4 maanden 66 jaar en 4 maanden
2020 66 jaar en 8 maanden 66 jaar en 4 maanden
2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden
2022 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 7 maanden
2023 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 10 maanden
2024 Afhankelijk van levensverwachting 67 jaar
2025 Afhankelijk van levensverwachting Afhankelijk van levensverwachting

Zoals u ziet, is de AOW-leeftijd vanaf 2025 nog niet vastgelegd, want afhankelijk van de dan geldende levensverwachting.

Aanvulling 01-11-2019: de NOS meldt dat de AOW-leeftijd volgens minister Koolmees van Sociale Zaken in 2025 op 67 jaar blijft staan.

Pensioen(richt)leeftijd

De AOW-leeftijd is overigens niet hetzelfde als de pensioenrichtleeftijd. Dat is de leeftijd waarop het pensioen ingaat dat u bij uw werkgever(s) heeft opgebouwd. Deze leeftijd is in beginsel 68 jaar. Ook 67 jaar komt echter nog geregeld voor. Eerder of later met pensioen is binnen bepaalde fiscale grenzen mogelijk. Uw rechten op de pensioenrichtleeftijd worden dan herrekend naar rechten op eerdere of latere leeftijd. Veel mensen kiezen ervoor om deze rechten te laten herrekenen naar de AOW-leeftijd zodat op dat moment zowel AOW als pensioen ingaan.