De ruimte om (fiscaal gefaciliteerd) voor pensioen te sparen wordt door overheidsmaatregelen steeds kleiner, zowel bij pensioenopbouw via de werkgever als ook privé via lijfrente. Eigen vermogen wordt daardoor voor de oudedag steeds belangrijker. Vaker zal het gaan voorkomen dat het pensioen aangevuld wordt uit eigen vermogen. Geen probleem als u dat vermogen heeft en gezond en wel van uw oudedag geniet. Waar u wel op bedacht moet zijn, is dat een opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis of inschakeling van thuiszorg wel eens een forse aanslag op dat eigen vermogen zou kunnen doen.

AWBZ

De AWBZ, de wet over bijzondere ziektekosten, voorziet sinds dit jaar namelijk in een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage valt uiteen in twee categorieën. ‘Laag’ als gebruik wordt gemaakt van thuiszorg of als één van de partners in een verpleeg- of verzorgingstehuis zit. ‘Hoog’, oplopend tot € 24.000,- per jaar, als beide partners (of een alleenstaande) in een tehuis zijn/is opgenomen.

Notaris

Gevolg van deze wijziging is een run op de notaris. Er zijn mogelijkheden om het testament zo vorm te geven dat het kindsdeel van de erfenis niet opgaat in de AWBZ-bijdrage. Wellicht is het ook voor u raadzaam om uw testament op dit punt eens tegen het licht te houden of er één op te laten stellen. Neem daarvoor contact op met uw notaris.

Het Algemeen Dagblad wijdt vandaag aan het bovenstaande een artikel. Ook Nu.nl verwijst naar het AD.