Bij de uitfasering vorig jaar van het pensioen in eigen beheer voor directeur grootaandeelhouders (dga)ontstond de mogelijkheid om het pensioen af te kopen of om te zetten naar een oudedagsverplichting (odv).

ODV in het kort

De beginstand van de odv is gelijk aan de fiscale eindstand van het pensioen in eigen beheer. Vervolgens wordt de odv jaarlijks met de marktrente verhoogd. Op de pensioendatum moet de odv worden omgezet in uitkeringen.

Als de BV de uitkerende instantie is dan moet de uitkering tenminste 20 jaar lopen. Desgewenst mogen dga’s de odv-voorziening geheel of gedeeltelijk omzetten naar een lijfrenteproduct bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. De BV heeft dan geen last meer van dit ‘beklemde’ vermogen en kan daardoor vrijer handelen.

Ziet er eenvoudig uit allemaal. Was ook de bedoeling. Toch zit er nog veel regelgeving achter de odv en is de fiscus druk bezig om de vereisten waaraan de odv moet voldoen nader te duiden waardoor alles toch weer wat complexer wordt.

Scheiding

Recent heeft de Belastingdienst aangegeven wat er wel en niet mogelijk is met de odv als de dga gaat scheiden. Die mogelijkheden lijken veel op wat in de Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding is geregeld.

Vervreemden

De dga kan de odv geheel of volledig aan de ex-partner vervreemden. Dat betekent dat de odv op naam van de ex-partner komt te staan en deze voortaan aan de eisen van de odv moet voldoen. De ingangsdatum wordt dan afhankelijk van de AOW-leeftijd van de ex-partner en hij/zij kan de odv eventueel naar een andere BV, bank, verzekeraar of beleggingsinstelling overdragen. Na overlijden van de ex-partner moeten eventueel resterende termijnen aan diens erfgenamen worden uitgekeerd. De dga is dan alleen nog uitkeringsgerechtigd als hij/zij in het testament van de ex-partner als erfgenaam gerechtigd is tot een (deel van) de odv-uitkeringen. Dit lijkt veel op ‘conversie’ bij pensioenverdeling (ex-partner krijgt een eigen pensioenrecht).

Ex-partner rechtigen tot deel uitkeringen

Een andere mogelijkheid is dat de odv eigendom blijft van de dga en de ex-partner alleen gerechtigd wordt tot (een deel van) de uitkeringen. Als de dga overlijdt, gaan de uitkeringen over op de erfgenamen van de dga en stopt de uitkering aan de ex-partner. Als de ex-partner overlijdt, is de volledige uitkering weer voor de dga. Dit lijkt veel op ‘pensioenverevening’ waar het pensioen ook van de dga blijft en de ex-partner recht op uitkering heeft zolang de dga leeft.

Wim Schreuder