Advieswijzer

HLS Pensioenconsultancy BV
J.P. Heyelaan 26
3842 CK Harderwijk

Telefoonnummer: 0342-763401
E-mailadres: info@hls-pensioen.nl
Website: www.hls-pensioen.nl

AFM-vergunningsnummer: 12039796
KvK-inschrijvingsnummer: 51385058
Kifid-aansluitnummer: 300.014365

Wij informeren u graag vooraf over een aantal belangrijke kenmerken van HLS Pensioenconsultancy BV (hierna: ‘HLS’).

AFM-vergunning

De Autoriteit Financiële Markten heeft HLS vergunning verleend voor het adviseren en bemiddelen in financiële producten. De vergunning is onder nummer 12039796 ingeschreven in het AFM-register.

Op basis van deze vergunning mag HLS adviseren en bemiddelen in:

  • Pensioenverzekeringen
  • Premiepensioenvorderingen
  • Vermogen
  • Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
  • Betaal- en spaarrekeningen
  • Elektronisch geld

De contactgegevens van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn:

Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam
Telefoonnummer 0800-6800680

Algemene voorwaarden

Op alle dienstverlening en werkzaamheden van HLS zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. In de Algemene Voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen. U kunt de Algemene Voorwaarden inzien via de website van HLS.

Zeggenschap

HLS is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in het kapitaal van HLS.

Adviesvrij

HLS is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat HLS geen enkele contractuele verplichting heeft u te adviseren voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of andere financiële instellingen te kiezen.

Op basis van deze vrijheid ontstaat in de praktijk een, naar gelang van de marktomstandigheden, wisselende samenwerking met een aantal voorkeursaanbieders. HLS bepaalt zelf wie dat zijn, waarbij scherp wordt gelet op de prijs en kwaliteit van product en aanbieder.

Adviestraject/werkwijze

HLS streeft een kwalitatief hoogwaardig advies na. Daarnaast wordt in het adviestraject rekening gehouden met de vereisten uit de Wet Financieel Toezicht (Wft) en de leidraden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op de website van HLS vindt u meer informatie

Tarieven

HLS brengt de kosten van de werkzaamheden rechtstreeks bij u in rekening. U krijgt hiervoor een nota. Voor zover er nog sprake is van provisie (bijvoorbeeld uit oude op het agentschap van HLS overgenomen polissen), wordt deze in beginsel met de directe beloning verrekend, tenzij anders met u overeen wordt gekomen.

HLS geeft u vooraf, als onderdeel van de opdrachtovereenkomst, op hoe de kosten voor haar werkzaamheden in rekening worden gebracht.