Pensioen voor werkgevers

HLS is werkgevers graag en vakkundig van dienst met pensioenadvisering en pensioencommunicatie!

Pensioencommunicatie

HLS heeft ruime ervaring met mondelinge en schriftelijke pensioencommunicatie. Het is één van onze kernactiviteiten. Niet gedreven door (product)belangen van verzekeraars of pensioenfondsen verstrekken we objectieve informatie in begrijpelijke taal. Wij zijn u graag van dienst met:

 • Duidelijke uitleg van de regeling aan werknemers door middel van:
  • specifiek voor uw organisatie samengestelde heldere informatiesets,
  • pensioenpresentaties bij u in het bedrijf (desgewenst na werktijd),
  • pensioenspreekuren voor individuele uitleg en voorlichting.
 • Kennisoverdracht aan en begeleiding van directie, HRM, financiėle afdelingen en ondernemingsraden op gebied van alle denkbare pensioenregelingen en pensioenvraagstukken.

Pensioenadvies, beoordeling en ondersteuning

Niet alleen voor pensioencommunicatie kunt u bij HLS terecht. U kunt ons ook inschakelen voor:

 • Het opzetten van nieuwe (collectieve) pensioenregelingen.
 • Beoordelen van bestaande pensioenregelingen op onder meer
  • toekomstige lastenontwikkeling,
  • kosteninhoudingen,
  • (on)zekerheden met betrekking tot het op te bouwen pensioen,
  • verdeling van lasten over werkgever en werknemer.
 • Scan arbeidsovereenkomsten met betrekking tot vastlegging van de pensioentoezegging.
 • Begeleiden/adviseren van werknemers bij pensionering.
 • Voor werknemers die van werkgever wisselen: vergelijken van de pensioenregeling van de oude en nieuwe werkgever en desgewenst begeleiding/advisering bij waarde-overdracht.
 • Administratief beheer en bestandscontroles.

Meer weten over onze dienstverlening? Bel ons op 0342-763401 of maak gebruik van ons contactformulier

Laatste bericht

In een haast wanhopige poging om Europa aan het besteden te krijgen, heeft de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren onder meer de rente keer op keer verlaagd. Met een ‘waarom-college’ zal ik u niet...lees verder

De Rijksoverheid heeft onder meer de 2020-bedragen voor AOW gepubliceerd . Aan de hand hiervan heb ik de franchises berekend. Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting...lees verder

In het Pensioenakkoord van juni 2019 kwamen sociale partijen onder meer overeen dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. De regering omarmde al snel dit voorstel en in juli 2019...lees verder

De huidige wetgeving voor verdeling van pensioenen bij scheiding is onlangs geėvalueerd. De wet kent kwetsbare punten. Bij de standaardverdeling blijven ex-echtelieden levenslang van elkaar afhankelijk. En...lees verder

Eindelijk wordt de terecht verfoeide (want op onrealistische grondslagen gebaseerde) vermogensbelasting vervangen door een systeem dat meer aansluit bij de werkelijk gemaakte rendementen: Er komt een...lees verder