Pensioen voor ondernemers

U mag maatwerk van ons verwachten. Vandaar dat HLS niet denkt in termen van "pensioenverzekeringen" of "overlijdensrisicoverzekeringen", maar "oudedagsvoorzieningen" en "nabestaandenvoorzieningen" als uitgangspunt neemt. Deze kunnen immers veel meer omvatten dan verzekeringen alleen. Wellicht zelfs géén verzekering.

Overzichtelijk en actueel

Vanzelfsprekend zorgt HLS ervoor, dat uw oudedags- en nabestaandenvoorzieningen op overzichtelijke en begrijpelijke wijze worden vormgegeven en geregeld worden geactualiseerd.

Dienstverlening

Onze dienstverlening voor ondernemers bestaat onder meer uit:

  • Opzetten van oudedags- en nabestaandenvoorzieningen, waarbij zowel aandacht wordt gegeven aan de fiscale mogelijkheden als ook aan het daadwerkelijk veiligstellen van deze voorzieningen via bancaire, beleggings- of verzekerde oplossingen.
  • Beoordeling van of bemiddeling in lijfrente- en overige levensverzekeringen.
  • Beoordeling van of bemiddeling in bancaire (lijfrente)producten of producten van beleggingsinstellingen, waarbij wordt belegd in beleggingsfondsen.
  • Uitvoeren van berekeningen, onder meer voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA) ten behoeve van pensioenregelingen in eigen beheer.
  • Opstellen, controleren en actualiseren van pensioenbrieven en financieringsovereenkomsten ten behoeve van de DGA.
  • Berekeningen en advisering in verband met (echt)scheiding.

Meer weten over onze dienstverlening? Bel ons op 0342-763401 of maak gebruik van ons contactformulier

Laatste bericht

In een haast wanhopige poging om Europa aan het besteden te krijgen, heeft de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren onder meer de rente keer op keer verlaagd. Met een ‘waarom-college’ zal ik u niet...lees verder

De Rijksoverheid heeft onder meer de 2020-bedragen voor AOW gepubliceerd . Aan de hand hiervan heb ik de franchises berekend. Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting...lees verder

In het Pensioenakkoord van juni 2019 kwamen sociale partijen onder meer overeen dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. De regering omarmde al snel dit voorstel en in juli 2019...lees verder

De huidige wetgeving voor verdeling van pensioenen bij scheiding is onlangs geėvalueerd. De wet kent kwetsbare punten. Bij de standaardverdeling blijven ex-echtelieden levenslang van elkaar afhankelijk. En...lees verder

Eindelijk wordt de terecht verfoeide (want op onrealistische grondslagen gebaseerde) vermogensbelasting vervangen door een systeem dat meer aansluit bij de werkelijk gemaakte rendementen: Er komt een...lees verder