Nabestaandenpensioen

Nabestaanden

Nederlanders zijn over het algemeen slecht bekend met het pensioen dat ze opbouwen. Een publiek gegeven waarover allerlei instanties zich druk maken. Van consumentenbond tot AFM, van adviseurs tot verzekeraars, banken en andere financiėle instellingen: allemaal proberen ze de Nederlander bij de les te krijgen.

Ook HLS merkt in haar dagelijkse praktijk dat pensioen geen tot de verbeelding sprekende materie is. "Komt wel". "Ik ben druk". "We hebben ons geld veel te hard nodig in de huishouding". Allemaal argumenten waar we ons iets bij kunnen voorstellen, de een wat meer dan de ander.

Te laat is te laat

En natuurlijk, we kunnen altijd nog "een keer" beginnen met sparen voor later. Maar soms houdt het leven ook ineens op. Onverwacht treft het noodlot ons en is er geen tijd meer voor later. Iets waar niemand graag aan denkt en wat we van nature van ons af willen schuiven. Maar als het te laat is, is het te laat. Dan kunnen hooguit uit de schoenendoos nog de polissen worden gezocht waaruit blijkt welke dekking er bij overlijden is. Als die al in de schoenendoos zitten.

Prioriteit

HLS ziet in de praktijk dat er te weinig aandacht is voor nabestaande(n)voorziening(en). En juist voor nabestaanden zou er een zorg minder bestaan als duidelijk is welk inkomen of vermogen beschikbaar is als ze zonder hun dierbare verder moeten. Maar dat is er vaak niet. Men heeft geen idee of er wel of niet recht is op de wettelijke uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet, hoe hoog deze is en hoe lang deze duurt. Men denkt dat er nabestaandenpensioen beschikbaar is uit pensioenregelingen waaraan de overledene deel heeft genomen, maar vervolgens blijkt geregeld dat dit niet of maar ten dele het geval is. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Kortom: HLS vindt het belangrijk dat er meer aandacht voor de nabestaandenvoorzieningen komt. Iets wat u, als u prioriteiten moet stellen, tenminste goed op orde moet hebben.

Inventarisatie, analyse, advies en oplossingen

HLS brengt alle bronnen in kaart en stelt samen met u en uw partner vast welk inkomensniveau gewenst is. Vervolgens stellen we een oplossing voor. Deze kan bijvoorbeeld binnen een pensioen-, lijfrente- of vrije kapitaalverzekering worden getroffen. De specifieke oplossingen zijn maatwerk, afgestemd op uw situatie.

Neem contact op met HLS om in een vrijblijvend intakegesprek vast te stellen wat HLS voor u kan betekenen.


 

 

Laatste bericht

In een haast wanhopige poging om Europa aan het besteden te krijgen, heeft de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren onder meer de rente keer op keer verlaagd. Met een ‘waarom-college’ zal ik u niet...lees verder

De Rijksoverheid heeft onder meer de 2020-bedragen voor AOW gepubliceerd . Aan de hand hiervan heb ik de franchises berekend. Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting...lees verder

In het Pensioenakkoord van juni 2019 kwamen sociale partijen onder meer overeen dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. De regering omarmde al snel dit voorstel en in juli 2019...lees verder

De huidige wetgeving voor verdeling van pensioenen bij scheiding is onlangs geėvalueerd. De wet kent kwetsbare punten. Bij de standaardverdeling blijven ex-echtelieden levenslang van elkaar afhankelijk. En...lees verder

Eindelijk wordt de terecht verfoeide (want op onrealistische grondslagen gebaseerde) vermogensbelasting vervangen door een systeem dat meer aansluit bij de werkelijk gemaakte rendementen: Er komt een...lees verder