Contractverlenging

Contractverlenging collectief pensioen

Op het gebied van collectieve pensioenregelingen heeft HLS ruime ervaring. Met regelingen van 1 (ja ook dat kan collectief zijn!) tot ruim 4.000 deelnemers.

Contractperiode

De contracten lopen veelal voor een periode van 5 jaar. Soms, omdat dat in het verleden gebruikelijk was of vanwege de beperkte omvang van het contract, wordt 10 jaar gehanteerd. Een enkele aanbieder biedt éénjarige contracten aan.

Voortzetting bij huidige pensioenuitvoerder of elders

Aan het eind van de looptijd van een contract wordt in de regel het contract voorgezet. Bij de aanbieder waar het contract liep of bij een andere aanbieder. Dat hangt vanzelfsprekend af wat de huidige pensioenuitvoerder voor de nieuwe contractperiode biedt, hoe hij afgelopen jaren heeft gepresteerd en welk aanbod de "kapers op de kust", oftewel andere pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen doen.

Wat komt aan bod bij een contractverlenging

Bij een contractverlenging spelen een aantal vragen die moeten worden beantwoord. Sommige vragen moeten overigens ook verplicht expliciet worden beantwoord vanwege de leidraden die de Autoriteit FinanciŽle Markt (AFM) voor pensioenadvies heeft opgesteld. Aan automatisch voortzetten van de oude regeling, zonder heroverwegingen en beantwoording van onderstaande vragen mogen wij dus niet meewerken.

Aan welke vragen moet u dan aan denken?

  • Is er een cao aanwezig?
  • Is deelname aan een bedrijfspensioenfonds verplicht?
  • Welk type pensioenregeling past bij uw bedrijf, zowel vanuit de visie van de werkgever als ook vanuit de wensen van de werknemer? Denk hierbij aan een eindloon-, middelloon- of een beschikbarepremieregeling, keuzemogelijkheden etc.
  • Is er een ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging die in het proces moet worden betrokken?
  • Welke pensioenlast kan uw bedrijf nu en in de toekomst dragen? Hierbij is ook inzicht in de financiŽle positie van het bedrijf nodig en maken we een langetermijndoorrekening.
  • Is er gedurende de afgelopen contractperiode nog wijziging in wet- en regelgeving geweest waarmee rekening moet worden gehouden? Of wordt deze concreet in de nabije toekomst verwacht?
  • Als op bovenstaande vragen het antwoord is gegeven: welke producten en aanbieders passen hier het beste bij?
  • Als voor een nieuwe aanbieder wordt gekozen: is het dan wel of niet zinvol om de opgebouwde pensioenrechten over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder (zogenaamde "collectieve waardeoverdracht").
  • Hoe gaan we de werknemers voorlichten en zorgen we ervoor dat ze betrokken blijven bij de pensioenregeling? Denk bijvoorbeeld aan presentaties en/of individuele pensioenspreekuren.
  • Op welke wijze gaan we de regeling de komende jaren begeleiden/beheren? HLS heeft hiervoor verschillende dienstverleningsmogelijkheden. Bijvoorbeeld door middel van een abonnement.

Expertise HLS

Zoals opgemerkt: HLS heeft op het gebied van collectieve pensioenregelingen veel ervaring. Het is één van onze kernactiviteiten.

In een vrijblijvend intakegesprek stemmen wij graag met u af wat wij voor u en uw onderneming kunnen betekenen: afwikkeling van het volledige traject of bijvoorbeeld een second opinion over de bevindingen van een andere adviespartij. Wij geven aan welk tijdspad nodig is en begroten wij onze fee voor u.

Houd u er rekening mee dat een zorgvuldig traject tijd vraagt. Mede omdat veel partijen daaraan hun medewerking moeten verlenen. Voor het goed voorbereiden van een contractverlenging is het raadzaam om deze bij voorkeur negen maanden tot een jaar vÚÚr de contractvervaldatum op te starten.

 

 

Laatste bericht

De Belastingdienst heeft de 2019-bedragen van de franchises en het maximum loon waarover pensioen mag worden opgebouwd  gepubliceerd . Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting...lees verder

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale Zaken en...lees verder

In de praktijk wil het nog wel eens voorkomen dat een klant in een pensioenvraagstuk uit praktisch oogpunt voor een bepaalde aanpak kiest. Als het daardoor echter mis loopt, kan de Belastingdienst een...lees verder

Bij de uitfasering vorig jaar van het pensioen in eigen beheer voor directeur grootaandeelhouders (dga)ontstond de mogelijkheid om het pensioen af te kopen of om te zetten naar een oudedagsverplichting...lees verder

Sinds enige tijd is de AOW-leeftijd niet meer per definitie hetzelfde als de leeftijd waarop uw pensioen ingaat dat u bij uw werkgever(s) hebt opgebouwd. In de praktijk leidt dit ertoe dat bij pensionering...lees verder