07 sept 2019

Wijziging vermogensbelasting box 3

Eindelijk wordt de terecht verfoeide (want op onrealistische grondslagen gebaseerde) vermogensbelasting vervangen door een systeem dat meer aansluit bij de werkelijk gemaakte rendementen:

Er komt een heffingsvrij bedrag van € 400. Uitgaande van de huidige spaarrente (de overheid veronderstelt 0,09%) betekent dit dat het rendement over een spaarbedrag tot ruim € 440.000 wordt vrijgesteld van vermogensbelasting. Als de spaarrente stijgt, gaat de grens van het belastingvrije spaargeld dus omlaag. Op basis van de huidige rente is het gevolg is dat ongeveer 1,35 miljoen mensen vanaf 2022 geen belasting meer betalen over hun spaargeld in box 3 (het privévermogen).

Daarnaast komt er een forfaitair rendement over overige bezittingen (beleggingen) en een forfaitaire correctie op schulden. In het onderstaande schema wordt oud met nieuw vergeleken.Voor de zomer van 2020 wordt het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd. Het streven is om het nieuwe systeem per 1 januari 2022 in te laten gaan.

Wim Schreuder

Bron: Rijksoverheid

Laatste bericht

In een haast wanhopige poging om Europa aan het besteden te krijgen, heeft de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren onder meer de rente keer op keer verlaagd. Met een ‘waarom-college’ zal ik u niet...lees verder

De Rijksoverheid heeft onder meer de 2020-bedragen voor AOW gepubliceerd . Aan de hand hiervan heb ik de franchises berekend. Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting...lees verder

In het Pensioenakkoord van juni 2019 kwamen sociale partijen onder meer overeen dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. De regering omarmde al snel dit voorstel en in juli 2019...lees verder

De huidige wetgeving voor verdeling van pensioenen bij scheiding is onlangs geėvalueerd. De wet kent kwetsbare punten. Bij de standaardverdeling blijven ex-echtelieden levenslang van elkaar afhankelijk. En...lees verder

Eindelijk wordt de terecht verfoeide (want op onrealistische grondslagen gebaseerde) vermogensbelasting vervangen door een systeem dat meer aansluit bij de werkelijk gemaakte rendementen: Er komt een...lees verder