15 okt 2019

Minder snelle stijging AOW-leeftijd

In het Pensioenakkoord van juni 2019 kwamen sociale partijen onder meer overeen dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen.

De regering omarmde al snel dit voorstel en in juli 2019 werd door de Eerste Kamer het wetsvoorstel ĎTemporisering verhoging AOW-leeftijdí aangenomen.

Omdat ik geregeld de vraag krijg wanneer de AOW ingaat, treft u hieronder een handige tabel aan: 

Jaar

AOW-leeftijd was tot juli 2019

AOW-leeftijd vanaf juli 2019

2019

66 jaar en 4 maanden

66 jaar en 4 maanden

2020

66 jaar en 8 maanden

66 jaar en 4 maanden

2021

67 jaar

66 jaar en 4 maanden

2022

67 jaar en 3 maanden

66 jaar en 7 maanden

2023

67 jaar en 3 maanden

66 jaar en 10 maanden

2024

Afhankelijk van levensverwachting

67 jaar

2025

Afhankelijk van levensverwachting

Afhankelijk van levensverwachting


Zoals u ziet, is de AOW-leeftijd vanaf 2025 nog niet vastgelegd, want afhankelijk van de dan geldende levensverwachting. 

Aanvulling 01-11-2019: de NOS meldt dat de AOW-leeftijd volgens minister Koolmees van Sociale Zaken in 2025 op 67 jaar blijft staan.

Pensioen(richt)leeftijd

De AOW-leeftijd is overigens niet hetzelfde als de pensioenrichtleeftijd. Dat is de leeftijd waarop het pensioen ingaat dat u bij uw werkgever(s) heeft opgebouwd. Deze leeftijd is in beginsel 68 jaar. Ook 67 jaar komt echter nog geregeld voor. Eerder of later met pensioen is binnen bepaalde fiscale grenzen mogelijk. Uw rechten op de pensioenrichtleeftijd worden dan herrekend naar rechten op eerdere of latere leeftijd. Veel mensen kiezen ervoor om deze rechten te laten herrekenen naar de AOW-leeftijd zodat op dat moment zowel AOW als pensioen ingaan.

 

Wim Schreuder

 

Laatste bericht

In het Pensioenakkoord van juni 2019 kwamen sociale partijen onder meer overeen dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. De regering omarmde al snel dit voorstel en in juli 2019...lees verder

De huidige wetgeving voor verdeling van pensioenen bij scheiding is onlangs geŽvalueerd. De wet kent kwetsbare punten. Bij de standaardverdeling blijven ex-echtelieden levenslang van elkaar afhankelijk. En...lees verder

Eindelijk wordt de terecht verfoeide (want op onrealistische grondslagen gebaseerde) vermogensbelasting vervangen door een systeem dat meer aansluit bij de werkelijk gemaakte rendementen: Er komt een...lees verder

14 juni 2019
Pensioenakkoord 2019

Je kunt er oud mee worden, met stukjes schrijven over pensioenakkoorden. Mijn eerste stukje dateert uit 2011, toch al weer acht jaar terug! En nu is er weer een pensioenakkoord. Gedwongen door de...lees verder

De Belastingdienst heeft de 2019-bedragen van de franchises en het maximum loon waarover pensioen mag worden opgebouwd  gepubliceerd . Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting...lees verder