15 okt 2019

Minder snelle stijging AOW-leeftijd

In het Pensioenakkoord van juni 2019 kwamen sociale partijen onder meer overeen dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen.

De regering omarmde al snel dit voorstel en in juli 2019 werd door de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Temporisering verhoging AOW-leeftijd’ aangenomen.

Omdat ik geregeld de vraag krijg wanneer de AOW ingaat, treft u hieronder een handige tabel aan: 

Jaar

AOW-leeftijd was tot juli 2019

AOW-leeftijd vanaf juli 2019

2019

66 jaar en 4 maanden

66 jaar en 4 maanden

2020

66 jaar en 8 maanden

66 jaar en 4 maanden

2021

67 jaar

66 jaar en 4 maanden

2022

67 jaar en 3 maanden

66 jaar en 7 maanden

2023

67 jaar en 3 maanden

66 jaar en 10 maanden

2024

Afhankelijk van levensverwachting

67 jaar

2025

Afhankelijk van levensverwachting

Afhankelijk van levensverwachting


Zoals u ziet, is de AOW-leeftijd vanaf 2025 nog niet vastgelegd, want afhankelijk van de dan geldende levensverwachting. 

Aanvulling 01-11-2019: de NOS meldt dat de AOW-leeftijd volgens minister Koolmees van Sociale Zaken in 2025 op 67 jaar blijft staan.

Pensioen(richt)leeftijd

De AOW-leeftijd is overigens niet hetzelfde als de pensioenrichtleeftijd. Dat is de leeftijd waarop het pensioen ingaat dat u bij uw werkgever(s) heeft opgebouwd. Deze leeftijd is in beginsel 68 jaar. Ook 67 jaar komt echter nog geregeld voor. Eerder of later met pensioen is binnen bepaalde fiscale grenzen mogelijk. Uw rechten op de pensioenrichtleeftijd worden dan herrekend naar rechten op eerdere of latere leeftijd. Veel mensen kiezen ervoor om deze rechten te laten herrekenen naar de AOW-leeftijd zodat op dat moment zowel AOW als pensioen ingaan.

 

Wim Schreuder

 

Laatste bericht

In een haast wanhopige poging om Europa aan het besteden te krijgen, heeft de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren onder meer de rente keer op keer verlaagd. Met een ‘waarom-college’ zal ik u niet...lees verder

De Rijksoverheid heeft onder meer de 2020-bedragen voor AOW gepubliceerd . Aan de hand hiervan heb ik de franchises berekend. Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting...lees verder

In het Pensioenakkoord van juni 2019 kwamen sociale partijen onder meer overeen dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. De regering omarmde al snel dit voorstel en in juli 2019...lees verder

De huidige wetgeving voor verdeling van pensioenen bij scheiding is onlangs geëvalueerd. De wet kent kwetsbare punten. Bij de standaardverdeling blijven ex-echtelieden levenslang van elkaar afhankelijk. En...lees verder

Eindelijk wordt de terecht verfoeide (want op onrealistische grondslagen gebaseerde) vermogensbelasting vervangen door een systeem dat meer aansluit bij de werkelijk gemaakte rendementen: Er komt een...lees verder