04 juni 2011

Er is er één jarig...

Vandaag is het precies één jaar terug dat de sociale partners het pensioenakkoord sloten. Helaas deden zich na de geboorte complicaties voor, waardoor het akkoord binnen de kortste keren aan het infuus lag.

Kern van het pensioenakkoord

De kern van het akkoord was

  • De pensioenleeftijd gaat in 2020 van 65 naar 66 jaar.
  • Geen verhoging meer van de pensioenpremie als gevolg van stijgende levensverwachting.
  • Fluctuaties in beleggingsresultaten, met name beleggingsverliezen, worden niet meer opgevangen door premieverhoging.

Deze punten werkten met name voor werkgevers gunstig uit. De vakbonden wilden vanzelfsprekend aan hun achterban ook positieve resultaten kunnen tonen. Zij konden onder meer melden dat:

  • De AOW jaarlijks met de loonontwikkeling zou meestijgen.
  • De AOW zou worden geflexibiliseerd. Eerder stoppen zou een wat lagere uitkering betekenen, later stoppen zou een hogere AOW moeten opleveren.
  • Solidariteit tussen jong en oud in de pensioenfondsen zou worden gehandhaafd door onder meer gelijke premies voor jong en oud.

Rapen gaar

Toen de achterban van de FNV, en FNV Bondgenoten in het bijzonder, lucht kreeg van de verstrekkende gevolgen van deze afspraken, waren de rapen gaar en vlogen de FNV-bestuurders elkaar in de haren. Wekenlang werd er tot diep in de nacht vergaderd en lag verdere uitwerking van het akkoord stil. Vooral het volledig opgeven van garantie van de hoogte van het pensioen deed pijn.

En de minister…

Minister Kamp bekeek het van een afstandje en leverde in de tussentijd stoïcijns het wetsvoorstel in, waarin de pensioenleeftijd in 2020 naar 66 wordt verhoogd en de jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd. Wat nu flexibilisering van de AOW? Dit punt konden de bonden, wat de minister betreft, voorlopig op de buik schrijven.

Toverstokje

Twee weken terug hervond de FNV zich. Voorzitter van de vakcentrale Agnes Jongerius sprak de onnavolgbare polderwoorden “We hebben een model gevonden waarin het niet meer 'of of' is, maar 'en en'”.

In plaats van het gegarandeerde pensioen in te ruilen voor een pensioen dat volledig afhankelijk is van beleggingsresultaten, gaat men opnieuw onderhandelingen over pensioenen met een voorwaardelijke garantie. ,,De deelnemers van de pensioenfondsen hebben gewonnen'', zei voorzitter Henk van der Kolk van de meest kritische bond, FNV Bondgenoten.

Benieuwd!

Wij zijn bij HLS heel benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelt. Het zal ons niet verbazen als er ook een tweede onrustige verjaardag volgt. Met name is interessant hoe de vakbonden gelijke premies, die pensioenfondsen voor jong en oud rekenen, gaan rijmen met het opgeven van zekerheden, waarbij de jongeren waarschijnlijk meer onzekerheid moeten gaan accepteren dan ouderen.

Wim Schreuder

Laatste bericht

In het Pensioenakkoord van juni 2019 kwamen sociale partijen onder meer overeen dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. De regering omarmde al snel dit voorstel en in juli 2019...lees verder

De huidige wetgeving voor verdeling van pensioenen bij scheiding is onlangs geëvalueerd. De wet kent kwetsbare punten. Bij de standaardverdeling blijven ex-echtelieden levenslang van elkaar afhankelijk. En...lees verder

Eindelijk wordt de terecht verfoeide (want op onrealistische grondslagen gebaseerde) vermogensbelasting vervangen door een systeem dat meer aansluit bij de werkelijk gemaakte rendementen: Er komt een...lees verder

14 juni 2019
Pensioenakkoord 2019

Je kunt er oud mee worden, met stukjes schrijven over pensioenakkoorden. Mijn eerste stukje dateert uit 2011, toch al weer acht jaar terug! En nu is er weer een pensioenakkoord. Gedwongen door de...lees verder

De Belastingdienst heeft de 2019-bedragen van de franchises en het maximum loon waarover pensioen mag worden opgebouwd  gepubliceerd . Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting...lees verder