04 juni 2011

Er is er één jarig...

Vandaag is het precies één jaar terug dat de sociale partners het pensioenakkoord sloten. Helaas deden zich na de geboorte complicaties voor, waardoor het akkoord binnen de kortste keren aan het infuus lag.

Kern van het pensioenakkoord

De kern van het akkoord was

  • De pensioenleeftijd gaat in 2020 van 65 naar 66 jaar.
  • Geen verhoging meer van de pensioenpremie als gevolg van stijgende levensverwachting.
  • Fluctuaties in beleggingsresultaten, met name beleggingsverliezen, worden niet meer opgevangen door premieverhoging.

Deze punten werkten met name voor werkgevers gunstig uit. De vakbonden wilden vanzelfsprekend aan hun achterban ook positieve resultaten kunnen tonen. Zij konden onder meer melden dat:

  • De AOW jaarlijks met de loonontwikkeling zou meestijgen.
  • De AOW zou worden geflexibiliseerd. Eerder stoppen zou een wat lagere uitkering betekenen, later stoppen zou een hogere AOW moeten opleveren.
  • Solidariteit tussen jong en oud in de pensioenfondsen zou worden gehandhaafd door onder meer gelijke premies voor jong en oud.

Rapen gaar

Toen de achterban van de FNV, en FNV Bondgenoten in het bijzonder, lucht kreeg van de verstrekkende gevolgen van deze afspraken, waren de rapen gaar en vlogen de FNV-bestuurders elkaar in de haren. Wekenlang werd er tot diep in de nacht vergaderd en lag verdere uitwerking van het akkoord stil. Vooral het volledig opgeven van garantie van de hoogte van het pensioen deed pijn.

En de minister…

Minister Kamp bekeek het van een afstandje en leverde in de tussentijd stoïcijns het wetsvoorstel in, waarin de pensioenleeftijd in 2020 naar 66 wordt verhoogd en de jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd. Wat nu flexibilisering van de AOW? Dit punt konden de bonden, wat de minister betreft, voorlopig op de buik schrijven.

Toverstokje

Twee weken terug hervond de FNV zich. Voorzitter van de vakcentrale Agnes Jongerius sprak de onnavolgbare polderwoorden “We hebben een model gevonden waarin het niet meer 'of of' is, maar 'en en'”.

In plaats van het gegarandeerde pensioen in te ruilen voor een pensioen dat volledig afhankelijk is van beleggingsresultaten, gaat men opnieuw onderhandelingen over pensioenen met een voorwaardelijke garantie. ,,De deelnemers van de pensioenfondsen hebben gewonnen'', zei voorzitter Henk van der Kolk van de meest kritische bond, FNV Bondgenoten.

Benieuwd!

Wij zijn bij HLS heel benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelt. Het zal ons niet verbazen als er ook een tweede onrustige verjaardag volgt. Met name is interessant hoe de vakbonden gelijke premies, die pensioenfondsen voor jong en oud rekenen, gaan rijmen met het opgeven van zekerheden, waarbij de jongeren waarschijnlijk meer onzekerheid moeten gaan accepteren dan ouderen.

Wim Schreuder

Laatste bericht

Laatste update: 02-04-2020 Onlangs schreef ik op HLS-nieuws een artikel over het effect van corona op pensioenbeleggingen en pensioendekkingen. Nu inmiddels duidelijk is dat het...lees verder

Een surrealistisch beeld: een stralend zonnige bijna lentedag waarop niets aan de hand lijkt te zijn. De struiken lopen uit, de eerste bloesem is zichtbaar en ’s morgens beginnen de vogels al te fluiten....lees verder

In een haast wanhopige poging om Europa aan het besteden te krijgen, heeft de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren onder meer de rente keer op keer verlaagd. Met een ‘waarom-college’ zal ik u niet...lees verder

De Rijksoverheid heeft onder meer de 2020-bedragen voor AOW gepubliceerd . Aan de hand hiervan heb ik de franchises berekend. Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting...lees verder

In het Pensioenakkoord van juni 2019 kwamen sociale partijen onder meer overeen dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. De regering omarmde al snel dit voorstel en in juli 2019...lees verder