30 nov 2020

AOW-franchises en maximum pensioenloon 2021

De Rijksoverheid heeft de 2021-bedragen voor AOW en ANW gepubliceerd. Aan de hand hiervan heeft de Belastingdienst de franchises gepubliceerd. De bedragen zijn nodig voor de berekening van:

  • de jaarlijkse pensioenopbouw (eindloon, middelloon);
  • de hoogte van de beschikbare premie;
  • het nabestaandenpensioenen in beschikbarepremieregeling;
  • de eigen bijdrage.

Minimum franchisebedragen 2021

De franchises stijgen met circa 2,76% en worden (afgerond op hele euro’s) als volgt:

  • Franchise 100/75 x enkele AOW gehuwden: € 14.544 (2020: € 14.167);
  • Franchise 100/66,28 x enkele AOW gehuwden: € 16.458 (2020: € 16.030).

Toelichting op de AOW-franchises

Omdat iedereen AOW-rechten heeft, wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. Daarover wordt dus ook geen premie of eigen bijdrage berekend. De AOW-franchise is gekoppeld aan de gehuwden-AOW en is dus niet afgeleid van wat iemand werkelijk aan AOW ontvangt. De werkelijke AOW is afhankelijk van burgerlijke staat en het aantal jaar dat iemand Nederlands ingezetene is geweest. Als iemand tenminste vanaf 50 jaar voor de AOW-datum in Nederland woont, heeft hij/zij recht op een volledige AOW.

De 100/75-franchise is het minimum voor middelloonregelingen waarin de maximale jaarlijkse pensioenopbouw 1,875% van de pensioengrondslag is. Na 40 jaar wordt dan 75% van de gemiddelde pensioengrondslag bereikt. Omdat beschikbarepremieregelingen zijn afgeleid van middelloonregelingen, wordt deze franchise ook voor dit type regelingen toegepast.

De 100/66,28-franchise is bedoeld voor eindloonregelingen (komen nauwelijks meer voor) waarin de maximale jaarlijkse pensioenopbouw 1,657% van de pensioengrondslag is. Na 40 jaar wordt dan 66,28% van de laatst geldende pensioengrondslag bereikt.

Daarnaast wordt nog vaak de franchise toegepast die op een pensioennorm van 70% is gebaseerd: de 100/70-franchise. Deze bedroeg in 2020 € 15.178 en wordt in 2021 € 15.583.

Maximum pensioengevend loon

Het maximum pensioengevend loon gaat van € 110.111 in 2020 naar € 112.189 in 2021.

Wim Schreuder


Laatste bericht

De nieuwe pensioenwet (de uitwerking van het pensioenakkoord) treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en...lees verder

De Rijksoverheid heeft de 2021-bedragen voor AOW en ANW gepubliceerd . Aan de hand hiervan heeft de Belastingdienst de franchises gepubliceerd. De bedragen zijn nodig voor de berekening van:...lees verder

Bij een payrollconstructie besteedt een bedrijf het werkgeverschap uit aan een payrollbedrijf. De werknemers komen in dienst van het payrollbedrijf en hebben dus de arbeidsvoorwaarden van het...lees verder

Vorig jaar sloten de sociale partners het pensioenakkoord. Via deze link komt u bij het artikel dat ik hierover in 2019 schreef. Afgelopen jaar is gewerkt aan de technische uitwerking van het...lees verder

Laatste update: 02-04-2020 Onlangs schreef ik op HLS-nieuws een artikel over het effect van corona op pensioenbeleggingen en pensioendekkingen. Nu inmiddels duidelijk is dat het...lees verder