25 nov 2019

AOW-franchises en maximum pensioenloon 2020

De Rijksoverheid heeft onder meer de 2020-bedragen voor AOW gepubliceerd. Aan de hand hiervan heb ik de franchises berekend. Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting zullen de definitieve bedragen niet afwijken. De bedragen zijn nodig voor de berekening van:

  • de jaarlijkse pensioenopbouw (eindloon, middelloon);
  • de hoogte van de beschikbare premie;
  • het nabestaandenpensioenen in beschikbarepremieregeling;
  • de eigen bijdrage.

Minimum franchisebedragen 2020

De franchises stijgen met circa 2,76% en worden (afgerond op hele euro’s) als volgt:

  • Franchise 100/75 x enkele AOW gehuwden: € 14.167 (2019: € 13.785)
  • Franchise 100/66,28 x enkele AOW gehuwden: € 16.030 (2019: € 15.599)
  • Franchise 100/70 x enkele AOW gehuwden: € 15.178 (2019: € 14.770).

NB: de enkele AOW voor gehuwden bedraagt € 10.624,56 inclusief vakantiegeld en exclusief inkomensondersteuning.

Toelichting op de AOW-franchises

Omdat iedereen AOW-rechten heeft, wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. Daarover wordt dus ook geen premie of eigen bijdrage berekend.

Welke franchise moet worden gebruikt, hangt af van de pensioenregeling. Tot voor kort werd bij het bepalen van de minimum franchise rekening gehouden met een maximale pensioenopbouw van 70% van het loon. De franchise werd dan berekend als 10/7 maal het AOW-bedrag.

Hoewel de 10/7e franchise nog steeds mag worden gebruikt in middelloon- en beschikbarepremieregelingen, heeft de Belastingdienst in 2015 nieuwe minimum franchises opgesteld. Deze zijn voor laatstgenoemde regelingen voortaan gebaseerd op een pensioennorm van 75% en bij een eindloonregeling op een pensioennorm van 66,28%.

Uit het bovenstaande volgt dat de AOW-bedragen die voor berekening van de franchise worden gebruikt niet overeen hoeven te komen met de AOW die daadwerkelijk wordt genoten.

Maximum pensioengevend loon

Het maximum pensioengevend loon bedraagt in 2019 € 107.593. In 2020 wordt dit verhoogd naar € 110.111.

Toelichting op maximum pensioengevend loon

In 2015 heeft de overheid de maximaal toegestane pensioenopbouw fors verlaagd. Onder meer is een grens gesteld aan het loon waarover maximaal pensioen mag worden opgebouwd. Deze grens werd in 2015 gesteld op een bedrag van € 100.000 (voor aftrek franchise) en wordt jaarlijks geïndexeerd. Over het meerdere boven deze grens mag alleen nog een zogenaamd ‘nettopensioen’ of ‘nettolijfrente’ worden opgebouwd. Dat is een pensioen- of lijfrenteopbouw op basis van premies uit het netto loon, waarbij de opbouw en pensioenuitkeringen ook onbelast zijn door middel van een vrijstelling in box 3.

Wim Schreuder

Naschrift 29-11-2019: inmiddels heeft ook de Belastingdienst (voorlopige) cijfers gepubliceerd.

 

Laatste bericht

In een haast wanhopige poging om Europa aan het besteden te krijgen, heeft de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren onder meer de rente keer op keer verlaagd. Met een ‘waarom-college’ zal ik u niet...lees verder

De Rijksoverheid heeft onder meer de 2020-bedragen voor AOW gepubliceerd . Aan de hand hiervan heb ik de franchises berekend. Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting...lees verder

In het Pensioenakkoord van juni 2019 kwamen sociale partijen onder meer overeen dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. De regering omarmde al snel dit voorstel en in juli 2019...lees verder

De huidige wetgeving voor verdeling van pensioenen bij scheiding is onlangs geëvalueerd. De wet kent kwetsbare punten. Bij de standaardverdeling blijven ex-echtelieden levenslang van elkaar afhankelijk. En...lees verder

Eindelijk wordt de terecht verfoeide (want op onrealistische grondslagen gebaseerde) vermogensbelasting vervangen door een systeem dat meer aansluit bij de werkelijk gemaakte rendementen: Er komt een...lees verder