27 nov 2018

AOW-franchises en maximum loon 2019

De Belastingdienst heeft de 2019-bedragen van de franchises en het maximum loon waarover pensioen mag worden opgebouwd gepubliceerd. Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting zullen de definitieve bedragen niet of nauwelijks afwijken. De bedragen zijn nodig voor de berekening van:

  • de jaarlijkse pensioenopbouw (eindloon, middelloon);
  • de hoogte van de beschikbare premie;
  • de nabestaandenpensioenen in een beschikbarepremieregeling;
  • de eigen bijdragen.

Minimum franchisebedragen 2019

De franchises stijgen met circa 3,3% en worden als volgt:

  • Franchise 100/75 x enkele AOW gehuwden: € 13.785 (2018: € 13.344)
  • Franchise 100/66,28 x enkele AOW gehuwden: € 15.599 (2018: € 15.099)
  • Franchise 100/70 x enkele AOW gehuwden: € 14.770 (2018: € 14.297).

NB: de enkele AOW voor gehuwden bedraagt € 10.338,72.

Maximum pensioengevend loon

Het maximum pensioengevend loon bedraagt in 2019 € 107.593. Dit is een stijging van 2,4% ten opzichte van 2018 (€ 105.075).

Toelichting op de AOW-franchises

Omdat iedereen AOW-rechten heeft, wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. Daarover wordt dus ook geen premie of eigen bijdrage berekend.

Welke franchise moet worden gebruikt, hangt af van de pensioenregeling. Tot voor kort werd bij het bepalen van de minimum franchise rekening gehouden met een maximale pensioenopbouw van 70% van het loon. De franchise werd dan berekend als 10/7 maal het AOW-bedrag.

Hoewel de 10/7e-franchise nog steeds mag worden gebruikt in middelloon- en beschikbarepremieregelingen, heeft de Belastingdienst in 2015 nieuwe minimum franchises opgesteld. Deze zijn voor laatstgenoemde regelingen voortaan gebaseerd op een pensioennorm van 75% en bij een eindloonregeling op een pensioennorm van 66,28%.

Uit het bovenstaande volgt dat de AOW-bedragen die voor berekening van de franchise worden gebruikt niet overeen hoeven te komen met de AOW die daadwerkelijk wordt genoten.

Toelichting op maximum pensioengevend loon

In 2015 heeft de overheid de maximaal toegestane pensioenopbouw fors verlaagd. Onder meer is een grens gesteld aan het loon waarover maximaal pensioen mag worden opgebouwd. Deze grens werd in 2015 gesteld op een bedrag van € 100.000 (voor aftrek franchise) en wordt jaarlijks geïndexeerd. Over het meerdere boven deze grens mag alleen nog een zogenaamd ‘nettopensioen’ of ‘nettolijfrente’ worden opgebouwd. Dat is een pensioen- of lijfrenteopbouw op basis van premies uit het netto loon, waarbij de opbouw en pensioenuitkeringen ook onbelast zijn door middel van een vrijstelling in box 3.

Wim Schreuder

 

Laatste bericht

De Belastingdienst heeft de 2019-bedragen van de franchises en het maximum loon waarover pensioen mag worden opgebouwd  gepubliceerd . Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting...lees verder

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale Zaken en...lees verder

In de praktijk wil het nog wel eens voorkomen dat een klant in een pensioenvraagstuk uit praktisch oogpunt voor een bepaalde aanpak kiest. Als het daardoor echter mis loopt, kan de Belastingdienst een...lees verder

Bij de uitfasering vorig jaar van het pensioen in eigen beheer voor directeur grootaandeelhouders (dga)ontstond de mogelijkheid om het pensioen af te kopen of om te zetten naar een oudedagsverplichting...lees verder

Sinds enige tijd is de AOW-leeftijd niet meer per definitie hetzelfde als de leeftijd waarop uw pensioen ingaat dat u bij uw werkgever(s) hebt opgebouwd. In de praktijk leidt dit ertoe dat bij pensionering...lees verder