Begrippenlijst


 


A

 • Aandelen
 • Aankoopkosten
 • Aanvullend pensioen
 • Actieve deelnemer
 • Administratiekosten
 • Afkoop
 • ANW
 • AOV
 • AOW
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen
 • Arrest
 • Aspirant deelnemer
 • Assetmix

C

 • Carenzperiode
 • Clausule
 • Collectief contract
 • Collectieve pensioenregeling
 • Contractvervaldatum

E

 • Eigen bijdrage
 • Eindloonregeling
 • Excedentregeling

G

 • Garantiekapitaal
 • Garantieregeling
 • Gelijke behandeling
 • Geregistreerd partnerschap
 • Gewezen deelnemer

I

 • IFRS
 • Indexering
 • Inflatie

K

 • Kapitaaldekking
 • Kapitaalovereenkomst
 • Koopsom

M

 • Marktrente
 • Medezeggenschap
 • Middelloonregeling

O

 • Obligatie
 • Obligatiefonds
 • Offensief risicoprofiel
 • Omslagstelsel
 • Ondernemingspensioenfonds
 • Onzeker voorval
 • Opbouw partnerpensioen
 • Opbouwpercentage
 • Oudedagslijfrente
 • Ouderdomspensioen
 • Overbruggingspensioen
 • Overrente

R

 • Reserveringsruimte
 • Risicoprofiel

T

 • TER
 • Tijdelijk Partnerpensioen
 • Tijdelijke Oudedagslijfrente
 • Toetredingsleeftijd

V

 • Verevening pensioenrechten
 • Vermogensbeheerder

B

 • Bedrijfstakpensioenfonds
 • Beleggingsfonds
 • Beleggingsmix
 • Bereikbaar pensioen
 • Beroepspensioenfonds
 • Beschikbarepremieregeling
 • Bijzonder partnerpensioen

D

 • Defensief risicoprofiel
 • Defined benefit pensioenregeling ('DB-regeling')
 • Dienstjaren
 • Dienstverleningsdocument
 • Direct writer
 • Doorsneepremie
 • Dwingend recht

F

 • Factor A
 • Fictieve dienstjaren
 • Franchise

H

 • Halfwezenuitkering
 • Herverzekering

J

 • Jaarruimte (lijfrente)
 • Jurisprudentie

L

 • Langlevenrisico
 • Lifecycle
 • Lijfrente

N

 • Nabestaandenlijfrente
 • Neutraal risicoprofiel

P

 • Partnerpensioen
 • Partnerpensioen op opbouwbasis
 • Partnerpensioen op risicobasis
 • Pensioenaangroei
 • Pensioengrondslag
 • Pensioenuitvoerder
 • Pensioenverevening
 • Pensioenwet
 • Polis
 • Polisaanhangsel
 • Premie Pensioen Instelling (PPI)
 • Premieovereenkomst
 • Premievrije aanspraak
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • Prolongatiepremie

S

 • Salaris/diensttijdregeling
 • Slaper
 • Startbrief
 • Switch fee

U

 • Uitkeringsovereenkomst
 • Uitruil
 • Uitvoeringsovereenkomst
 • UPO

W

 • Waardeoverdracht
 • Wachttijd
 • Wet VAP
 • Wet VPL
 • Wezenpensioen
Laatste bericht

Het Financieel Dagblad bericht vandaag dat Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief het plan van zijn voorganger Menno Snel schrapt om de vermogensrendementsheffing te hervormen. Via deze link...lees verder

Laatste update: 02-04-2020 Onlangs schreef ik op HLS-nieuws een artikel over het effect van corona op pensioenbeleggingen en pensioendekkingen. Nu inmiddels duidelijk is dat het...lees verder

Een surrealistisch beeld: een stralend zonnige bijna lentedag waarop niets aan de hand lijkt te zijn. De struiken lopen uit, de eerste bloesem is zichtbaar en ’s morgens beginnen de vogels al te fluiten....lees verder

In een haast wanhopige poging om Europa aan het besteden te krijgen, heeft de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren onder meer de rente keer op keer verlaagd. Met een ‘waarom-college’ zal ik u niet...lees verder

De Rijksoverheid heeft onder meer de 2020-bedragen voor AOW gepubliceerd . Aan de hand hiervan heb ik de franchises berekend. Het zijn weliswaar voorlopige bedragen, maar naar verwachting...lees verder