Welkom bij HLS Pensioenconsultancy

HLS Pensioenconsultancy BV is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van oudedags- en nabestaandenvoorzieningen in de breedste zin van het woord. Met plezierige, toegankelijke dienstverlening waarbij vanzelfsprekend uw belang voorop staat. 

Doelgroep

Wij zijn met name gesprekspartner voor ondernemers, directies, HRM, controllers, werknemers, ondernemingsraden en zakelijke dienstverleners. HLS is in staat om alle pensioenvraagstukken te behandelen, geeft heldere adviezen en duidelijke voorlichting en werkt nauw samen met andere zakelijke dienstverleners, zoals accountants, belastingadviseurs, notarissen, advocaten, HRM-consultants en opleidingsinstituten.

Onze kernwaarden

  • Verlengstuk van u. Wij waken voor belangenverstrengeling. We zijn een verlengstuk van ù en niet van banken, beleggingsinstellingen of verzekeraars.
  • Focus. Door onze vakspecialisatie zijn we deskundig en altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
  • Grip op pensioen. Wij maken de pensioenmaterie voor u begrijpelijk.


Laatste bericht

  In dit nieuwsbericht wordt de actualiteit over de (aanstaande) wijziging van het dga-pensioen gevolgd. Het artikel wordt geregeld aangevuld en herschreven. Het dossier loopt al...lees verder

Het wetsvoorstel waarin pensioen in eigen beheer wordt ‘afgeschaft’ bevat ook nog enkele wijzigingen die uitvoering van de pensioenregelingen op enkele punten vanaf 01-01-2017 vereenvoudigen. De volgende...lees verder

Onlangs heeft de Eerste Kamer een wijziging in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aangenomen. Hierdoor wordt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad inzake de pensioenregeling uitgebreid en...lees verder

Sinds 2008 is de rentestand waarmee wordt gerekend bij het inkopen van direct ingaand pensioen hard gedaald. Zo hard dat (aanstaand) gepensioneerden veel minder pensioen voor hun kapitaal kregen. Nadat we...lees verder

De Wet pensioencommunicatie gaat gefaseerd in sinds 15 juli 2015. De wet heeft gevolgen die onder meer in de Pensioenwet zijn vastgelegd. Deze wet beschermt het pensioen van werknemers. Eerder ging...lees verder